Середня зарплата - це економічний показник, який характеризується усреднением отриманої винагороди за працю в грошовому вимірі певною групою осіб за конкретний проміжок часу. Для України показовий процес в динаміці, в розрізі регіонів і професій. Яка середня заробітна плата на сьорікнішній день в різних сферах і містах, ми розглянемо далі.

Середня зарплата: визначення терміна та економічний сенс

Середня заробітна плата — це відношення виплат, що належать до фонду оплати праці відповідно до інструкції статистики до загальної кількості задіяного трудового персоналу на всіх підприємствах і організаціях незалежно від форми власності та системи господарювання в країні. Показник розраховується як на макрорівні - на всій території, так і на мікрорівні - у конкретної юридичної або фізичної особи, яка має найманих працівників.

Абсолютна величина залежить від стабільності економіки, співвідношення номінальних і реальних показників і достовірності статистичної звітності. Міністерством фінансів відзначена тенденція зростання макроекономічного показника в середньому на тисячу гривень щороку. Середня зарплата в Україні на 2021 рік, спрогнозував фінансовим відомством складе 10129 гривень.

В звітності показник фігурує в режимі «брутто» — з урахуванням 18% ПДФО і 1,5% ВС. Відповідно до інструкції статистики в фонд оплати праці включається:

 1. Основна заробітна плата - винагорода за працю відповідно до встановлених посадових окладів, тарифних ставок і відрядними розцінками.
 2. Додаткова заробітна плата , що включає доплати і премії за:
  • збільшення зон обслуговування;
  • суміщення професій;
  • оплату за невідпрацьований час, що складається з щорічних основних і додаткових відпусток;
  • роботу в нічний час і в шкідливих умовах;
  • виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;
  • керівництво відділом або бригадою;
  • високу професійну майстерність;
  • науковий ступінь і звання.
 3. Фонд матеріального заохочення , представлений виплатами систематичного характеру:
  • матеріальна допомога на оздоровлення, що виплачується до відпустки всім працівникам на підставі колективного договору;
  • дотації   на харчування;
  • вартість путівок, що видаються працівникам і членам сімей не за рахунок фонду соціального страхування.


Органами статистики розроблена інструкція по визначенню середньооблікової чисельності персоналу. Показник для визначення середньої зарплати в Україні враховується в еквіваленті повної зайнятості, щоб уникнути спотворень і достовірності звітності. 📝

Економічний сенс параметра виражається в динаміці, в розрізі професій і регіонів, служить фундаментом для розрахунку пенсій і соціальних допомог, посередньо бере участь у формуванні мінімальної зарплати і відображає зріст індексу споживчих цін.

Розрахунок середньої зарплати в Україні

Розмір середньої заробітної плати в цілому по країні розраховується   на підставі передбачених форм звітності 1-ПВ, що відбиває інформацію про чисельність персоналу та часу щорічних відпусток і простоїв і 3-ПВ, що несе дані про нараховані суми грошового винагороди за працю.

Управлінням статистики в регіонах розраховується і аналізується середній показник, оцінюється співвідношення темпів зростання зарплати і продуктивності праці. Далі інформація передається в центральний офіс в Києві, офіційно опубліковує дані в засобах масової інформації.

Будь-яке підприємство або структурний підрозділ може розрахувати показник самостійно, скориставшись математичною формулою:

Середня заробітна плата за період = Сукупний фонд оплати праці всіх працівників в режимі «брутто» / Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості / Період, який використовується для розрахунку

Параметр розраховується як середньорічна величина, середньомісячна, середньоденна і середньорікинна. Для економічного аналізу враховується середньомісячна зарплата.

Порядок розрахунку наочно демонструє умовний числовий приклад 🎯:

За місяць співробітники відпрацювали в кількості певного часу і отримали винагороду за працю в таких розмірах:

 • 8000 грн. - за повністю відпрацьований місяць;
 • 5000 Грн. - при роботі на половину ставки;
 • 3000 грн. - при роботі на половину ставки
 • 7500 грн. - перебування у відпустці весь період.

Середньооблікова чисельність загальна - 4 людини, а в еквіваленті повної зайнятості складе тільки три за рахунок двох працівників, які працюють на половину ставки. При розрахунку середньої заробітної плати необхідно загальний фонд оплати ділити на трьох працюючих:

Середньомісячна зарплата = (8000 + 5000 + 3000 + 7500) / 3 = 7833,33 гривні. У звітності відбивається 7,8 тис. Грн. (В тисячах з одним десятковим знаком). При цьому в фонд основної заробітної плати відпускні не включаються, оскільки враховуються в складі додаткової зарплати відповідно до інструкції.

Реальний і номінальний показник в динаміці

Для якісної оцінки купівельної спроможності важливо оцінювати середню зарплату, що нараховується і виплачується на всій території України в національній валюті - гривні, в перерахунку на стабільну валюту. Динамічний процес відображає індекс інфляції і реальну вартість з урахуванням падіння курсу внаслідок ряду економічних чинників.

Середня зарплата в Україні за роками 📈

Дані середньої заробітної плати по роках: з 05.2016 по 02.2021

Таблиця наочно демонструє показник в гривні і умовному перекладі в американський долар за курсом НБУ в динаміці:

Періоди з 2000 по 2014 рік Курс долара Середня зарплата в Україні за роками
У гривні По курсу долара
2000 рік 5,44 230 42
2001 рік 5,37 311 57
2002 рік 5,33 376 68
2003 рік 5,33 463 84
2004 рік 5,32 591 111
2005 рік 5,12 804 157
2006 рік 5,05 1043 207
2007 рік 5,05 1353 268
2008 рік 5,45 1809 342
2009 рік 7,79 1909 245
2010 рік 7,93 2247 283
2011 рік 7,95 2639 331
2012 рік 7,99 3032 379
2013 рік 7,99 3274 410
2014 рік 11,89 3470 290
2015 рік 21,86 4207 200

2016 рік Середня заробітна плата Долар Курс долара США по відношенню до гривні

Січень

Лютий

Травень

Березень

Травень

Червень

Липня

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопада

Грудень

4362

4585

4920

4895

4984

5337

5374

5202

5358

5350

5406

6475

179

174

187

191

197

214

217

207

204

208

210

247

24,27

26,41

26,36

25,60

25,22

24,95

24,82

25,09

26,26

25,75

25,71

26,22

Значення середньої місячної заробітної плати в 2017 ріку грн долар Курс долара

Січень

Лютий

Травень

Березень

Травень

Червень

Липня

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопада

Грудень

6008

6209

6752

6659

6840

7360

7339

7114

7351

7377

7479

8777

220

230

250

248

259

282

283

280

282

284

280

319

27,25

27,05

26,99

26,85

26,43

26,11

25,96

25,65

26,06

26,66

26,71

27,53

Середня зарплата в Україні за 2018 і 2021 рік

Середня зарплата в 2018 ріку Розмір зп в грн. Долар Курс долара

Січень

Лютий

Травень

Березень

Травень

Червень

Липня

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопада

Грудень

7711

7828

8282

8480

8725

9141

9170

8977

9042

9218

9161

10573

271

288

315

324

333

349

347

326

321

328

328

380

28,45

27,18

26,31

26,14

26,18

26,21

26,40

27,53

28,19

28,12

27,93

27,77


Середня зарплата в 2021 ріку в Україні Грн Долар Курс долара

Січень

Лютий

9223

9429

331

347

27,89

27,15

Економічний аналіз, проведений з 2000 ріка, дозволяє відзначити позитивну тенденцію зростання добробуту українців до 2014 ріка - початку військових дій з подальшим спадом до 2016 ріка. Наведені цифри по місяцях надають можливість оцінити спад по реальної вартості зарплати   з поступовим підвищенням протягом останніх трьох років.

Середня зарплата в розрізі міст і регіонів України з 2016 по 2021 рік

Оцінка в розрізі регіонів дозволяє відзначити високий рівень життя в столиці, при цьому Київська область за рівнем життя істотно відстає від міста. Відрізняються в бік збільшення промислові міста і міста з мільйонним населенням.

Середня зарплата по містах України з рікам 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік
Київ 11094 11134 13897 14117
Київська 5253 6711 9512 9767
Дніпропетровська 5098 6939 9445 9526
Запорізька 5085 6863 9249 9315
Миколаївська 5032 6711 8590 8650
Одеська 5120 6540 8012 8350
Кіровоградська 4026 5789 7299 7347
Одеська 8350
Херсонська 4020 5838 7211 7215
Тернопільська 3731 5711 7120 7208
Чернігівська 3846 5636 6995 7236
Чернівецька 4008 5621 6990 7072

Відсутність виробничих підприємств виділяє п'ятірку аутсайдерів, незважаючи на регіональну прихильність. Межують Миколаївська і Херсонська область відрізняються за рівнем заробітної плати. Миколаївська область замикає п'ятірку лідерів по середній зарплаті, а Херсонська знаходиться в ар'єргарді.

Середньомісячна зарплата по галузях 📊

В залежності від займаної посади і сфери економічної діяльності середня зарплата в Україні розрізняється по величині. Поточні дані за 2019 рік представлені в таблиці:

№ п / п Професія або галузь економіки Середньомісячна зарплата (гривень)
1. ТОП-менеджмент, керівний склад «вищого пілотажу» 21600
2. Нерухомість 17100
3. Будівництво і реконструкція 15600
4. Сільське господарство і агропромисловий комплекс 15600
5. Оптова торгівля 15400
6. Банківська діяльність 13200
7. Транспорт 13100
8. Юридичні послуги 12800
9. Зовнішньоекономічна діяльність 12700
10. Послуги з реклами, маркетингова діяльність 12400
11. Телекомунікації та зв'язок 12300
12. Бухгалтерський облік і аудит 11800
13. Виробництво, робочі спеціальності 11700
14. Страхування 11600
15. Освіта і наука 11000
16. Охорона 10500
17. Діловодство 10100
18. Медицина 10000
19. Роздрібна торгівля 9800
20. Сфера обслуговування 9600

Відсутність корисних копалин і промислових підприємств ставить Україну в розряд аграрних країн. Слід зазначити як позитивний момент зростання показника в сільському господарстві. Введений єдиний сільськогосподарський податок надав ряд пільг агропромисловому комплексу і забезпечив зростання зарплат. Освіта і медицина знаходяться в другій десятці за рівнем оплати.

Показник середньої зарплати у чоловіків і жінок

Українська статистика не радує емансипацією. Середня ЗП як в цілому по країні, так і в розрізі видів економічної діяльності, у чоловіків вище, ніж у жінок. За підсумками 2018 ріка дані представлені в гривнях в таблиці:

Вид діяльності Чоловіки Жінки
В середньому по країні 8592 грн. 6735 грн.
Інформаційні технології 14804 грн. 11467 грн.
Банківська діяльність 19342 грн. 11752 грн.
Наука 12033 грн. 9837 грн.

На ряд професій для жінок накладено «табу» - охорона, виробничі робочі, вантажники, водії.

Середня зарплата в різних країнах світу (дані на 2021 рік)

Рівень життя вважається найбільш високим за виплачуються зарплати в наступних   країнах світу:

 • Норвегія - 7050 доларів США 💲
 • Австралія - ​​5200 дол.
 • Нова Зеландія - 4700 $
 • Японія - 3400 $
 • Сполучені Штати Америки - 4500 доларів;
 • Канада - 3600 $
 • Німеччина - 4500 доларів (3975 євро);
 • Франція - 3400 $ (близько 3000 євро)
 • Італія - ​​3200 $ (2800 євро).

В не відрізняється високою оплатою Китаї в минулому ріку зарплата склала 750 американських доларів. У порівнянні з країнами пострадянського простору Україна стоїть на одній позиції з Киргизією, очолюючи ар'єргард. У Молдові та Азербайджані зарплати вище в 1,5 рази, в Білорусі, Казахстані в 2-2,5 рази.

За рахунок величезної території і різного рівня життя в регіонах України складно порівнювати з задає тон Росією. Так, середня зарплата в провідному регіоні - Ямало-Ненецькому автономному окрузі склала 70600 рублів Росії (в перекладі на національну валюту - 28200 гривень), а в республіці Дагестан - 19663 рубля (7865 гривень).

Москва знаходиться на другій позиції за підсумками минулого ріка, і на третій - за підсумками позаминулого. У той же час лідируюча позиція Києва міцно зберігається протягом усього періоду незалежності. Показники столиці перевищують практично вдвічі статистичні цифри області.

Шляхи виходу з кризи

Крім припинення військових дій, які завдали потужного удару по економіці країни, для прийняття рішення щодо пошуку виходу з кризи, важливо мати реальні дані, а не спотворену картину. Можливі причини розбіжності виражаються в наступному:

 1. Відсутність інформації про фактичні доходи суб'єктів підприємницької діяльності. Самозайняті особи повинні сплачувати податок залежно від доходу. Законодавець дозволяє фізичним особам здійснювати мільйонний оборот, містити в штаті до десяти найманих працівників і платити при цьому єдиний податок, прив'язаний виключно до мінімальної зарплати в розмірі 10% і 20%.
 2. Невідповідність прив'язаних економічних показників один з одним. Так, мінімальна заробітна плата з початку поточного 2021 ріка в країні становить 4173 гривні, а прожитковий мінімум на працездатну особу — 1 853 гривні. Для відображення реальної економічної картини показники повинні відповідати. Зокрема, Росія пишатися, що в минулому 2018 ріку вдалося зрівняти цифри абсолютно.
 3. Необгрунтований показник мінімальної заробітної плати. Які не бажають платити «мінімалку» суб'єкти підприємництва коригують показник робочим часом. Працівникові, який відпрацював робочий тиждень повної тривалості, табулірует при позначці про використання робочого часу неповну зайнятість.
 4. Практика «чорного налу». Чи не відображені зарплати, що виплачуються в «конвертах», отримані «відкати» і небажання робити нарахування та утримання до бюджету і позабюджетні фонди, призводить до спотворення середньої зарплати в Україні і її невідповідності фактичним даним.


Середня заробітна плата в середньому по країні відрізняється як в сторону збільшення виходячи з підвищення мінімального рівня, так і в бік зменшення в результаті не всієї наданої інформації внаслідок відходу від оподаткування і допущені законодавством економічні прорахунки. Отримання і аналіз реальної картини — важливий крок на шляху виходу з кризи.

Діліться цифрами середньої зарплати у вашій сфері із зазначенням регіону в коментарях. Дякую за візит!

Зірок: 1Зірок: 2Зірок: 3Зірок: 4Зірок: 5 (1 оцінка, середня: 3,00 из 5)
Завантаження...